Klauzula Informacyjna (Rodo)

Przetwarzanie danych osobowych klientów wynika z wymogów ustawowych i umownych. Zgoda adresata jest niezbędna do realizacji zlecenia.
Jeżeli użytkownik/klient nie wyraża zgody dalsze na przetwarzanie danych należy wysłać wiadomość z prośbą o ich usunięcie i o braku zgody na podany adres mailowy: polkowice@wgn.pl. Administratorem Danych Osobowych jest Złoty Sen Marek Świdziński 67-300 Szprotawa ul. Bema 4/2

Dane Osobowe Klienta oraz dane osobowe przez niego przekazane przechowywane będą przez okres wymagany prawem.
Klient ma prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii danych osobowych podlegających przetwarzaniu; prawo do sprostowania lub uzupełnienia danych; prawo do usunięcia danych (prawo do bycia zapomnianym); prawo do ograniczenia przetwarzania. Swoje żądania w tym zakresie klient może zgłaszać na piśmie kierowanym na adres Administratora Danych Osobowych.